PRIVACY POLICY & COOKIES

Bereik

Eat Karma BV, gevestigd aan de Johan Huizingalaan 400, 1066 JS te Amsterdam en handelend onder de naam ‘Karma Kebab’ is de juridische entiteit waarmee je contracteert en is verantwoordelijk voor het verzamelen, gebruiken, delen, bewaren en beschermen van je persoonsgegevens in overeenstemming met toepasselijke regelgeving.

Dit Privacy & Cookie statement is van toepassing op elke website, applicatie, service of tool van Karma Kebab (samen “Diensten”) waar in dit privacy statement naar wordt verwezen, ongeacht op welke manier je ze opent of gebruikt, ook via mobiele apparaten. Wij behouden ons het recht voor om dit privacy statement te allen tijde te wijzigen door de gewijzigde versie op deze site te posten en de ingangsdatum van deze versie te vermelden. Wij kondigen substantiële wijzigingen in dit privacy statement aan via e-mail. Dit privacy & cookie statement is van kracht vanaf 28 maart 2020.

Persoonsgegevens die wij verzamelen

Wij verzamelen persoonsgegevens van jou en de apparaten (inclusief mobiele apparaten) die je gebruikt wanneer je: onze Diensten gebruikt, een account bij ons aanmaakt, gegevens op een webformulier invult, gegevens op je account bijwerkt of toevoegt of op een andere manier met ons communiceert. Wij kunnen persoonsgegevens ook vanaf andere bronnen verzamelen, zoals hieronder wordt aangegeven. 

Persoonsgegevens die je verstrekt wanneer je onze Diensten gebruikt of wanneer je je registreert voor een account bij ons:

 • Identificerende gegevens zoals je naam, adressen, telefoonnummers of e-mailadressen wanneer je je registreert voor een account bij ons.

 • Andere gegevens die je genereert of die verbonden zijn aan je account (zoals aankoopgeschiedenis, account status (actief, gepauzeerd, gestopt), of eventuele referrals.

 • Financiële gegevens (zoals nummers van creditcards of bankrekeningen) die verband houden met een transactie.

 • Verzend gegevens, zoals naam en adres, en verzendgegevens. In sommige gevallen kun je je leeftijd, geslacht, interesses, persoonlijk bericht voor op gift card en favorieten opgeven wanneer je onze Diensten gebruikt.

 • Je kunt ons ook andere gegevens verstrekken via een webformulier, door gegevens bij te werken of aan je account toe te voegen, chats, oplossing van geschillen of wanneer je op een andere manier met ons communiceert in verband met onze Diensten.

Persoonsgegevens die we automatisch verzamelen wanneer je onze Diensten gebruikt of wanneer je je registreert voor een account bij ons

 • Gegevens over je interactie met onze Diensten, je reclame voorkeuren en je communicatie met ons. Dit zijn gegevens die wij ontvangen van apparaten (inclusief mobiele apparaten) die je gebruikt om toegang tot onze Service te krijgen.

 • Computer- en verbindingsgegevens zoals statistieken over je bekeken pagina’s, internetverkeer van en naar de sites, de verwijzende URL, advertentiegegevens, je IP-adres, je browsegeschiedenis en je weblog gegevens.

Persoonsgegevens die wij verzamelen met cookies en soortgelijke technologieën

 • Wij gebruiken cookies, webbakens, unieke identifiers en soortgelijke technologieën om gegevens te verzamelen over de pagina’s die je bekijkt, de links waarop je klikt en andere acties die je via onze Diensten uitvoert binnen onze advertenties of e-mails.

 • Voor meer informatie over het gebruik en beheer van deze technologieën, zie ons Cookiebeleid.

Persoonsgegevens die wij uit andere bronnen hebben verzameld

 • Wij vullen de persoonsgegevens die wij verzamelen rechtstreeks aan met gegevens die wij van derde partijen hebben verkregen en voegen die toe aan je accountgegevens. Wij verzamelen en gebruiken bijvoorbeeld demografische en andere gegevens die openbaar beschikbaar.

 • Als je aan ons persoonsgegevens verstrekt van iemand anders, kun je dit alleen doen nadat die ander daarmee heeft ingestemd. Je dienst die ander te informeren over hoe we zijn of haar persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, openbaarmaken en bewaren in overeenstemming met ons privacy statement.

Hoe wij je persoonsgegevens gebruiken

Wij gebruiken de verzamelde persoonsgegevens voor verschillende bedrijfsdoeleinden en in overeenstemming met verschillende wettelijke grondslagen. Hieronder vind je een overzicht van hoe en op basis van welke wettelijke grondslagen we je persoonsgegevens gebruiken.

Wij gebruiken je persoonsgegevens om een contract met je na te leven en onze Diensten te leveren, onze wettelijke verplichtingen na te komen, je vitale belangen te beschermen of indien dit nodig voor de openbare orde. Dit omvat de volgende zaken :

 • In verband met betalingsverwerkingen en accountmanagement, om onze Diensten uit te voeren, te beoordelen en te verbeteren en om onze Diensten veilig en operationeel te houden.

 • Om contact met je op te nemen in verband met je account, om problemen met je account op te lossen, om een geschil op te lossen, om kosten of verschuldigde bedragen te innen of wanneer noodzakelijk is om je klantenservice te kunnen bieden.

  • Als wij contact met je opnemen voor de hierboven aangegeven doeleinden, kunnen wij dit doen via e-mail, telefoon en/of SMS/tekstberichten.

  • Als wij je telefonisch contacteren, kunnen wij automatisch gekozen of vooraf opgenomen oproepen en tekstberichten gebruiken, zoals in onze Gebruikersovereenkomst wordt beschreven en door de toepasselijke wetgeving wordt toegestaan, in verband met efficiëntie doeleinden. Er kunnen kosten voor berichten en mobiele data van toepassing zijn.

 • Om andere door jou gevraagde Diensten te kunnen leveren zoals omschreven wanneer wij de gegevens verzamelen.

 • Wij gebruiken algemene locatiegegevens om locatiegebaseerde diensten te kunnen aanbieden (zoals reclame, zoekresultaten en andere gepersonaliseerde inhoud).

 • Om fraude, beveiligingsinbreuken of andere potentieel verboden of illegale activiteiten te voorkomen, te detecteren, te verlichten en te onderzoeken.

 • Om onze Gebruikersovereenkomst, dit privacy statement of andere beleidsregels af te dwingen.

Wij gebruiken je persoonsgegevens om onze gerechtvaardigde belang te behartigen waar jouw privacyrechten geen voorrang krijgen boven deze belangen. Wij hebben maatregelen geïmplementeerd om onze belangen en jouw rechten af te wegen. Dit is bijvoorbeeld het geval om:

 • Onze Diensten te verbeteren, bijvoorbeeld door gegevens te bekijken in verband met vastgelopen of gecrashte pagina’s waardoor wij problemen kunnen identificeren en oplossen en je een betere ervaring kunnen bezorgen.

 • Onze reclame te personaliseren, te meten en te verbeteren op basis van je reclame voorkeuren.

 • Een beperkt aantal persoonsgegevens, zoals je email-adres, te hashen en te delen met sociale media platforms, zoals Facebook, om leads te genereren, verkeer naar onze websites te genereren of op een andere manier onze producten en diensten te promoten. Deze verwerkingen zijn gebaseerd op ons gerechtvaardigde belang om marketing activiteiten te ondernemen om je producten of diensten aan te bieden die je interessant zou kunnen vinden. Karma Kebab heeft geen controle over de social media platforms waarmee we jouw persoonsgegevens delen. Om deze reden kun je eventuele vragen over hoe je social media provider persoonsgegevens verwerkt indienen bij de desbetreffende provider. We maken je erop attent dat je altijd Karma Kebab kunt verzoeken om het verwerken van je gegevens voor deze marketingdoeleinden te stoppen door een email te sturen naar privacy@karmakebab.nl.

 • Contact met je op te nemen via email, SMS or Whatsapp/FB Messenger om je kortingen en speciale aanbiedingen te doen, je mening via enquêtes of vragenlijsten te vragen en je te informeren over onze Diensten.

 • Targeted marketing, service-updates en promotieaanbiedingen op basis van je communicatievoorkeuren te bezorgen.

 • De prestaties van onze e-mail marketing campagnes te meten (bijv. door openings- en klik cijfers te analyseren).

 • De gegevensbeveiliging van onze website en mobiele applicaties te controleren en te verbeteren.

Wij kunnen je persoonsgegevens met jouw toestemming gebruiken om:

 • Je aanbiedingen te doen via e-mails, sms’en of tekstberichten.

 • Je aanbiedingen van andere bedrijven van de Eat Karma BV groep te bezorgen.

 • Je aanbiedingen van derde partijen te bezorgen.

 • Advertenties die je mogelijk ziet op websites van derden te customizen.

Je hebt het recht om je toestemming te allen tijde in te trekken.

We kunnen technologieën gebruiken die worden beschouwd als geautomatiseerde besluitvorming of profilering. We zullen geen geautomatiseerde beslissingen over je nemen die een aanzienlijke invloed op je zouden hebben, tenzij een dergelijke beslissing nodig is als onderdeel van een contract met jou, we jouw toestemming hebben of we volgens de wet verplicht zijn om een dergelijke technologie te gebruiken.

Je keuzes over hoe wij je persoonsgegevens gebruiken

Communicatievoorkeuren

Je kunt de e-mail communicatievoorkeuren aanpassen door ons een email te sturen (zie Contact hieronder) of via privacy@karmakebab.nl.

Marketing

Als je geen marketingcommunicatie van ons wilt ontvangen, kun je je uitschrijven via de link in een e-mail die je hebt ontvangen, je communicatievoorkeuren aangeven met de methode die in de directe communicatie van ons wordt beschreven of contact met ons opnemen zoals wordt beschreven in de onderstaande sectie Contact. Houd er rekening mee dat wij je persoonsgegevens zonder jouw toestemming niet verkopen, verhuren of op een andere manier onthullen aan derde partijen met het oog op hun marketingdoeleinden.

Adverteren

Als je geen gepersonaliseerde advertenties wilt zien, kun je die uitschakelen via de programma’s die worden beschreven in onze Cookieverklaring. De uitschakeling zal de gepersonaliseerde reclame stoppen, maar niet de verzameling van persoonsgegevens zoals in dit privacy statement wordt beschreven. Zonder je toestemming geven wij derde partijen geen toestemming om je persoonsgegevens op onze websites voor hun eigen reclamedoeleinden te traceren en te verzamelen.

Jouw rechten 

Je kunt de hierin beschreven rechten uitoefenen door een e-mail te sturen naar privacy@karmakebab.nl. Houd er rekening mee dat we je mogelijk kunnen vragen je identiteit te verifiëren voordat we verdere actie ondernemen op jouw verzoek.

Herstel van onnauwkeurige of onvolledige informatie.

Je hebt het recht om ons te vragen om onjuiste of onvolledige persoonlijke informatie over jou te corrigeren.

Toegang tot gegevens en portabiliteit.

Je hebt het recht om kopieën van je persoonsgegevens die in ons bezit zijn aan te vragen. Je hebt ook het recht om kopieën van persoonsgegevens die je ons hebt verstrekt, op te vragen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat.

Bewaartermijnen.

We bewaren jouw persoonsgegevens over het algemeen zolang als nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst tussen jou en ons en om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. Als je niet langer wilt dat wij jouw gegevens gebruiken om de Diensten aan jou te leveren, kun je ons vragen om jouw persoonsgegevens te wissen. Houd rekening met het volgende als je om verwijdering van jouw persoonlijke gegevens verzoekt:

 • We kunnen sommige van jouw persoonsgegevens opslaan voor zover nodig voor onze legitieme zakelijke belangen, zoals detectie en preventie van fraude en het verbeteren van de veiligheid.

 • We kunnen jouw persoonsgegevens bewaren en gebruiken voor zover nodig om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. We kunnen bijvoorbeeld een deel van jouw informatie bewaren voor fiscale, wettelijke rapportage- en controleverplichtingen.

 • Omdat we het Karma Kebab platform onderhouden ter bescherming tegen onbedoeld of opzettelijk verlies en vernietiging, kan het zijn dat kopieën van jouw persoonlijke gegevens gedurende een beperkte periode niet uit onze back-up systemen worden verwijderd.

Toestemming intrekken en de verwerking beperken.

Wanneer je toestemming hebt gegeven voor de verwerking van jouw persoonsgegevens door Karma Kebab, kunt je je toestemming op elk gewenst moment intrekken door contact met ons op te nemen of door een mededeling te sturen naar privacy@karmakebab.nl, met vermelding van welke toestemming je intrekt. Houd er rekening mee dat het intrekken van jouw toestemming geen invloed heeft op de wettigheid van verwerkingsactiviteiten die zijn gebaseerd op dergelijke toestemming vóór de intrekking. Bovendien heb je het recht om ons te verzoeken de manieren te beperken waarop wij jouw persoonlijke informatie gebruiken.

Bezwaar tegen verwerking.

Je hebt het recht om ons te vragen je persoonlijke informatie niet voor bepaalde specifieke doeleinden (inclusief profilering) te verwerken wanneer dergelijke verwerking op een gerechtvaardigd belang is gebaseerd. Als je bezwaar hebt tegen dergelijke verwerking zullen wij je persoonsgegevens voor deze doeleinden niet langer verwerken, tenzij we kunnen aantonen dat er voor een dergelijke verwerking dwingende wettelijke grondslagen zijn of dat dergelijke verwerking vereist is voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims.

Wanneer jouw persoonlijke informatie wordt verwerkt voor direct marketing doeleinden, kun je Karma Kebab op elk moment vragen om jouw gegevens voor deze direct marketing doeleinden te staken door een e-mail te sturen naar privacy@karmakebab.nl.

Een klacht indienen.

Je hebt het recht om een klacht in te dienen over de gegevensverwerking door Karma Kebab bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij je persoonsgegevens kunnen delen

Wij kunnen je persoonsgegevens voor de volgende doeleinden met de volgende partijen delen:

Bedrijven van de Eat Karma BV die deze gegevens kunnen gebruiken om:

 • Gezamenlijke content en Diensten aan te bieden (zoals inschrijving, transacties en klantenservice)

 • Mogelijk frauduleuze en illegale handelingen, overtredingen van onze Gebruikersovereenkomst en inbreuken op gegevensbeveiliging te helpen opsporen en voorkomen

 • Je gepersonaliseerde reclame te tonen

 • Hun producten, sites, applicaties, Diensten, tools en marketingcommunicatie te verbeteren.

 • Bedrijven van de Eat Karma BV zullen je persoonsgegevens gebruiken om je marketingcommunicatie te sturen, maar alleen als je ermee hebt ingesteld om dergelijke communicatie van deze bedrijven te ontvangen of als dit door de wet is toegestaan.

De volgende dienstverleners en financiële partnerinstellingen:

 • Externe dienstverleners die ons helpen bij het aanbieden van onze Diensten, betalingsverwerking services, bij het tonen van gepersonaliseerde reclame, bij het voorkomen, opsporen, onderzoeken en inperken van de gevolgen van mogelijk illegale handelingen, overtredingen van onze Gebruikersovereenkomst, fraude en/of inbreuken op de beveiliging, bij het innen van betalingen, partner- en beloningsprogramma’s en andere bedrijfsactiviteiten.

 • Externe koerierdiensten (bijv. DHL, PostNL, Trunkrs) met wie wij je leveringsadres, contactgegevens en trackinggegevens delen met als doelen de bezorging van bestellingen en andere bezorging gerelateerde communicatie.

Gerechtelijke instanties, juridische procedures en voor zover wettelijk is toegestaan:

 • Om aan juridische vereisten te voldoen, onze Gebruikersovereenkomst af te dwingen, te reageren op claims dat een aanbieding of andere inhoud de rechten van anderen schendt, of om de rechten, eigendom of veiligheid van anderen te beschermen.

 • Aan derden die betrokken zijn bij een juridische procedure, als zij beschikken over een dagvaarding, een rechterlijk bevel of een soortgelijk juridisch besluit, of als we om andere redenen te goeder trouw geloven dat het openbaar maken van gegevens noodzakelijk is om dreigend lichamelijk letsel of financieel verlies te voorkomen of om vermoedelijk illegale activiteiten te melden.

Verandering van eigenaar

In het geval van een fusie met of overname door een ander bedrijf, kunnen wij gegevens met hen delen. Als dit scenario zich voordoet, zullen wij eisen dat de nieuwe gecombineerde entiteit zich aan deze Privacy statement met betrekking tot je persoonsgegevens houdt. Als wij van plan zijn om je persoonsgegevens voor andere doeleinden dan aangegeven in deze privacy statement te gebruiken, zul je een voorafgaand bericht van de verwerking van je persoonsgegevens voor de nieuwe doeleinden ontvangen.

Hoelang wij je persoonsgegevens bewaren

 Onze specifieke bewaartijden voor persoonsgegevens zijn in ons bewaarbeleid gedocumenteerd. Hoelang wij je persoonsgegevens bewaren, kan aanzienlijk verschillen op basis van de context van de verleende Diensten en van onze wettelijke verplichtingen. De volgende factoren hebben doorgaans een invloed op de bewaartermijn:

 • Hoelang zijn de persoonsgegevens noodzakelijk om onze Diensten te verlenen? Dit heeft te maken met zaken zoals het aanhouden en verbeteren van de prestaties van onze producten, het veilig houden van onze systemen en het bijhouden van passende financiële en bedrijfsdocumentatie. Dit is de algemene regel die de basis vormt voor de meeste van onze bewaar periodes.

 • Zijn de persoonsgegevens gevoelig? Indien dit het geval is, is een ingekorte bewaartijd doorgaans gepast

 • Heb je toestemming gegeven voor een langere bewaarperiode? Indien dit het geval is, zullen wij je gegevens bijhouden in overeenstemming met jouw toestemming.

 • Is er een wettelijke, contractuele of soortgelijke verplichting om je persoonsgegevens te bewaren?

Wanneer het niet langer noodzakelijk is om je persoonsgegevens te bewaren, verwijderen we ze op een veilige manier, in overeenstemming met ons beleid voor het bewaren en verwijderen van gegevens.

Internationaal opereren.

Om onze activiteiten te faciliteren, kunnen we jouw informatie overdragen, opslaan en verwerken binnen onze familie van bedrijven of dienstverleners die gevestigd zijn in Europa, India, Azië en Noord-Amerika. Wetten in deze landen kunnen afwijken van de wetgeving die van toepassing is op jouw land van verblijf. Informatie die in de EER is verzameld, kan bijvoorbeeld worden overgedragen, opgeslagen en verwerkt buiten de EER voor de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid. Wanneer we je persoonsgegevens buiten de EER opslaan en/of verwerken, hebben wij gezorgd voor passende voorzorgsmaatregelen om een adequaat niveau van gegevensbescherming te waarborgen.

Beveiliging

We implementeren en updaten continu administratieve, technische en fysieke beveiligingsmaatregelen om jouw informatie te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, verlies, vernietiging of wijziging. Enkele van de voorzorgsmaatregelen die we gebruiken om je informatie te beschermen, zijn firewalls, gegevensversleuteling en toegangscontroles voor informatie.

Andere belangrijke privacy informatie

Privacy van kinderen

Onze websites zijn voor een algemeen publiek en zijn niet bestemd voor kinderen. We verzamelen nooit persoonsgegevens van gebruikers die volgens de betreffende nationale wetgeving kinderen zijn.

Privacy implementaties van derden

Dit privacy statement richt zich alleen op ons gebruik en onze verwerking van persoonsgegevens die wij over je verzamelen om onze Diensten te verlenen. Als je de gegevens openbaar maakt aan een derde partij of een website van een derde partij via een link vanaf onze Diensten bezoekt, zullen hun privacy statement en -implementatie van toepassing zijn op alle persoonsgegevens die je hen verstrekt of die ze via ons verzamelen.

Wij kunnen de privacy of beveiliging van gegevens die jij aan derden verstrekt niet garanderen. We raden je dan ook aan om het privacy- en beveiligingsbeleid van derden goed te lezen en te beoordelen voordat je een transactie aangaat en jouw gegevens deelt.

Contact

Indien u hulp nodig heeft of een vraag wilt stellen, kun je contact met ons opnemen via privacy@karmakebab.nl.

COOKIE STATEMENT KARMA kebab

Een cookie is een tekstbestand dat een kleine hoeveelheid gegevens bevat, die wordt gedownload door het apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot onze website en wordt op de harde schijf opgeslagen. Deze cookies hebben verschillende toepassingen, waardoor onze website uw apparaat kan herkennen wanneer u ons opnieuw bezoekt, zodat u de juiste inhoud ontvangt en informatie opslaat over voorkeuren of services die u heeft verstrekt.

 • Functioneel: cookies die ervoor zorgen dat de site naar behoren werkt.

 • Analyse: cookies waarmee we het gebruik van de site kunnen meten. De verzamelde gegevens worden gecombineerd en geaggregeerd zodat we statische analyses kunnen uitvoeren.

 • Sociale netwerken: cookies waarmee we de inhoud van deze site op sociale netwerken kunnen delen. Profiel van sociale netwerken en gebruikers volgen. Door deze cookies te accepteren, staat u toe dat sociale netwerken uw browser-activiteit volgen.

 • Adverteren: cookies waarmee we u inhoud op maat kunnen aanbieden op basis van uw browsegedrag. Door deze cookies te accepteren, staat u toe dat advertentienetwerken uw browser-activiteit volgen.

 • Overig: cookies die niet in de bovenstaande categorieën passen. Door deze cookies te accepteren, staat u toe dat sociale, advertentie- of andere netwerken uw browser-activiteit volgen.


Indien u hulp nodig heeft of een vraag wilt stellen, kun je contact met ons opnemen via privacy@karmakebab.nl.